NEDJELJNA PRIČA: Učenici najboljega učitelja Isusa Krista (8) – Sveti Šimun

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

Sveti Šimun po nadimku Kananejac, vjerojatno je bio potomak naroda koji su živjeli prije doseljenja Izraelaca u Palestinu. Luka ga naziva Revnitelj (Zelotes). Moguće je da je, prije nego je postao apostol, bio pripadnik borbene stranke za čistoću Zakona i oslobođenje od Rimljana. Prema predaji propovijedao je u Egiptu, potom u Perziji gdje je umro mučeničkom smrću (prepiljen) zajedno s Judom Tadejem s kojim ima i blagdan.

(nastavlja se)

Tekst: fra Petar Ljubičić