NEDJELJNA PRIČA: Učenici najboljega učitelja Isusa Krista (4) – Sveti Jakov Stariji

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

Sveti Jakov Stariji, sin Zebedejev, brat Ivanov. Na Isusov poziv ostavio je sve i pošao za njim. Isus je braći dao nadimak Boanerges (Sinovi groma). S Petrom i Ivanom se u nekim prilikama posebno isticao (Preobraženje, Getsemani). Vjerojatno je u prvoj Crkvi jeruzalemskoj imao istaknutu ulogu kad ga je Herod Agripa dao prvog pogubiti mačem god. 44-45. Blagdan mu je 25. srpnja.

(nastavlja se)

 

 

Tekst: fra Petar Ljubičić