NEDJELJNA PRIČA: Ne smije se krivo kleti pred križem

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

Na sudu u Paviji 7. 11. 1864. zakleo se Dominik pred križem da je ono što govori istina. Nesretnik je imao nakanu lagati. Još je dodao: “Ako lažem, neka me Bog kazni!”  Čim je izgovorio te riječi, pao je mrtav od kapi.

Stanovnici mjesta Feldkirch u Austriji bili su potreseni i uznemireni kad su čuli kako je njihov mještanin bio tužen da je otrovao svoju ženu, da bi dobio novac od osiguravajućeg zavoda za njezino životno osiguranje.

Došao je na sud i tu se zakleo ovim riječima: “Ako sam krivac, neka me Bog svemogući kazni da odmah
umrem!” I pao je odmah mrtav na pod. (Coriere della sera, 1923.).

 

“Čovjek koji mnogo priseže, pun je zloće,

i bič ne odstupa od kuće njegove!”

(Sir 23, 11)


Tekst: fra Petar Ljubičić