NEDJELJNA PRIČA: Molitva Gospi uvijek ga je spašavala

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

Za vrijeme američkih ratova jedan misionar, koji je bio vojni kapelan, naišao je na jednoga vojnika iz Francuske. Taj vojnik je pripovijedao kako je uvijek izišao živ iz mnogih žestokih bitaka.

“Događalo se da je jedna kugla znala uništiti moju pušku, jedna bomba znala je pogoditi kovčeg od municije, kugle su mi zujale oko ušiju… a ja nikada nisam bio ranjen.”

“Nije li vas bilo strah?” – pitao je misionar.

“Ne, nikada! Ja sam uvijek molio molitvu koju me je moja majka naučila, pa sam bio siguran od svake nesreće!”

“A koja je to molitva?”

“O Marijo, bez istočnoga grijeha začeta, moli za nas koji s k tebi utječemo.

Ova me je molitva spasila od smrti i od mnogih nezgoda!”

 

Tekst: fra Petar Ljubičić