NEDJELJNA PRIČA: Gandhi i laž

NEDJELJNA PRIČA: Gandhi i laž

objavljeno u: NEDJELJNA PRIČA | 0

Mahatma Gandhi (ubijen u 80. godini života) imao je kuću za zapuštenu djecu. Djeca su ga voljela kao svojega oca i držala se njegove zapovijedi: nikada lagati! Jednoga dana Gandhi je doznao da je jedan od njih izrekao laž. Pozvao ga je i rekao mu:

“Lagao si i ja ću okajati tvoj grijeh, tri dana ću postiti!”
Tada svi zajedno sa okrivljenikom baciše se na koljena pred učiteljem moleći ga da ne posti. Gandhi nije popustio, nego je postio tri dana.

Od toga dana nitko više nije lagao, jer su vidjeli koliko ih on ljubi i bojali su se da ga ne ražaloste.

 

“Vara se onaj koji misli da njegova laž ne škodi.

Jer svaki grijeh više škodi onome koji ga čini,

nego onome kome se čini!”

(sv. Augustin)

Tekst: fra Petar Ljubičić