NAŠA ŠKOLA: Učenici (49)

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Školska godina 2000./2001. (rođeni 1989.)

Buljan Jozo Radoslavov Srđani

Kovačević Andrija Antin Srđani

Landeka Branimir Ilijin Srđani

Marković Božana Markova Mandino Selo

Rezo Šimun Jurin Mandino Selo

Šarac Tomislav Ivanov Mandino Selo

Šarac Tomislava Ilijina Mandino Selo

Elez Ljubica Nikicina Rašćani

Dilaver Jasmin Ramin Mandino Selo

Dilaver Nihada Sevdina Mandino Selo

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.