NAŠA ŠKOLA: Učenici (21)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1973./1974. (rođeni 1962./1963.)

Vukadin Marija Stojanova Mandino Selo

Šarac Zdravko Božin Mandino Selo

Milisav Milorad Božin Mandino Selo

Čelebija Nikola Jovin Mandino Selo

Karan Radovan Milanov Rašćani

Landeka Ante Tomin Srđani

Vulić Vesna Jovanova Rašćani

Bilanović Milica Ristina Mandino Selo

Dilaver Alijin Muharem Mandino Selo

Dilaver Ramo Omerov Mandino Selo

Karan Radovan Milanov Mandino Selo

Kovačević Mate Nikolin Srđani

Majić Iva Ivan Mandino Selo

Šarac Ilka Ivanova Mandino Selo

Šarac Ružica Jakovljeva Mandino Selo

Šumanović Filomena Ivanova Mandino Selo

Važić Božo Stojanov Rašćani

Vukadin Ivan Slavkov Mandino Selo

Vukadin Ivanka Božina Mandino Selo

Vukadin Perka Jozina Mandino Selo

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.