NAŠA ŠKOLA: Učenici (18)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1970./1971. (rođeni 1959.)

Dilaver Selim Omerov Mandino Selo

Marković Ivan Jozin Srđani

Milić Petar Barišin Srđani

Čurčić Mirko Mijin Mandino Selo

Križanac Stanko Ivanov-ban Mandino Selo

Dilaver Ismeta Ibrina Mandino Selo

Vukadin Vinko Stojanov Mandino Selo

Tokić Stojan Markov Mandino Selo

Vukadin Ruža Jozina Mandino Selo

Kovačević Mara Ivanova Srđani

Karan Slobodan Simin Rašćani

Andrijašević Milorad Bogoljubov Srđani

Bilanović Milica Tomina Mandino Selo

Landeka Ilija Jurin Srđani

Čelebija Milan Jovin Mandino Selo

Dilaver Aziz Salihov Mandino Selo

Milić Anđa Mijina Srđani

Majić Ruža Ivanova Mandino Selo

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.