NAŠA ŠKOLA: Učenici (17)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1969./1970. (rođeni 1958.)

Milić Niko Mijin Srđani

Milić Mile Jozin Srđani

Majić Stipan Slavkov Mandino Selo

Rezo Ljubica Šimunova Mandino Selo

Vukadin Toma Stipanov Mandino Selo

Zečević Ruža Ilijina Mandino Selo

Seser Matija Šimunova Mandino Selo

Šarac Stipan Lukin Mandino Selo

Majić Iva Božina Mandino Selo

Šarac Ivan Mirkov Mandino Selo

Vukadin Frano Slavkov Mandino Selo

Dilaver Izet Alijin Mandino Selo

Stanišić Sava Brankova Rašćani

Važić Vlado Perin Rašćani

Karan Tomo Vojinov Rašćani

Karan Jovo Stojanov Rašćani

Važić Miro Jovin Rašćani

Milić Iva Ivanova Srđani

Milisav Radojka Tomina Mandino Selo

Stanišić Mirjana Ilijina Rašćani

Kovačević Milica Karlina Srđani

Karan Savo Milanov Rašćani

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.