NAŠA ŠKOLA: Učenici (16)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1968./1969. (rođeni 1957.)

Buljan Jozo Mijin Srđani-Crvenice

Andrijašević Stana Bogoljubova Srđani

Buljan Anica Mijina Srđani-Crvenice

Milić Ljuba Mijina Srđani

Landeka Anđa Jurina Srđani

Papić Janja Markova Srđani

Marković Bože Jozin Srđani

Šarac Jozo Lukin Mandino Selo

Stanišić Mijo Jovin Rašćani

Milić Ante Miškov Srđani

Milisav Stanko Tomin Mandino Selo

Karan Nikola Milanov Rašćani

Marković Iva Jozina Mandino Selo

Vukadin Vlado Božin Mandino Selo

Vukadin Dragica Petar Mandino Selo

Šumanović Ilka Ivanova Mandino Selo

Seser Anđa Jozina Mandino Selo

Kovačević Iva Martinova Srđani

Dilaver Remzija Hadžina Mandino Selo

Dilaver Đulaga Salkin Mandino Selo

Kovačević Vinko Ivanov Srđani

Šarac Ivan Mirkov Srđani

Križanac Ruža Ivanova Mandino Selo

Kovačević Ante Martinov Srđani

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.