NAŠA ŠKOLA: Učenici (15)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1967./1968. (rođeni 1956.)

Dilaver Ismet Bećirov Mandino Selo

Čurčić Bože Mijin Mandino Selo

Dilaver Hajra Muharemova Mandino Selo

Dilaver Ragib Hadžin Mandino Selo

Dilaver Fatima Husejinova Mandino Selo

Bilanović Branislava Lukina Mandino Selo

Bilanović Milica Mijina Mandino Selo

Bilanović Dušan Mićin Mandino Selo

Čelebić Anica Jovina Mandino Selo

Dilaver Omer Omerov Mandino Selo

Dilaver Safeta Mahina Mandino Selo

Dilaver Šaha Muharemova Mandino Selo

Karan Duško Milanov Rašćani

Karan Ružica Simina Rašćani

Karan Joka Božina-Obad? Rašćani

Karan Joka Božina Rašćani

Kovačević Mara Dragina Srđani

Kovačević Ljubica Dragina Srđani

Marković Ivan Božin-beg Mandino Selo

Milić Milan Ivanov Srđani

Milić Jure Mijin Srđani

Rezo Matija Šimunova Mandino Selo

Šarac Mara Paškina Mandino Selo

Šarac Mila Mirkova Mandino Selo

Šumanović Ivan Grgin Mandino Selo

Šumanović Jozo Antin Mandino Selo

Tokić Frano Markov Mandino Selo

Važić Ljubica Savina Rašćani

Važić Ilija Stojanov Rašćani

Vulić Stana Jovina Rašćani

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.