NAŠA ŠKOLA: Učenici (14)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Školska godina 1966. /1967. (rođeni 1955.)

Važić Mila Perina Rašćani

Seser Ivan Jozin Mandino Selo

Kovačević Stanko Marijanov Srđani

Križanac Slavko Ivanov-ban Mandino Selo

Seser Mirko Šimunov Mandino Selo

Papić Jure Markov Srđani

Kovačević Anica Ivanova/Martin? Srđani

Šarac Anđa Mirko Mandino Selo

Majić Dragica Božina Mandino Selo

Karan Mirjana Božina Rašćani

Kovačević Jozo Karlin Srđani

Bilanović Sava Tomina Mandino Selo

Bilanović Savo Tomin Mandino Selo

Šarac Jozo Markov Mandino Selo

Bilanović Stana Jovina Mandino Selo

Karan Ruža Milanova Rašćani

Vukadin Iva Stipanova Mandino Selo

Šumanović Josip Ivanov Mandino Selo

Vukadin Anđa Petar Mandino Selo

Vuletić Branka Gligorije (šumar) Rašćani

Milisav Ljubica Tomina Mandino Selo

(nastavlja se)

 

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.