NAŠA ŠKOLA: Priča o školi (2)

objavljeno u: NAŠA ŠKOLA | 0

Piše: Ilija Šumanović

Prvi dan mama me odvela u školu.  Škola se nalazila na početku sela – između Mandina Sela i Rašćana. To je velika zgrada na kat. Prostor škole ograđen je suhozidom. Škola je imala dva ulaza. Jedan ulaz u školu je sa sjeverne strane. Ulazilo se u hodnik gdje se izuvala obuća. Iz hodnika se ulazilo u veliku dvoranu – učionicu. Učionica je bila velika. Učiteljska katedra bila je na sjeverozapadu i malo povišena. Na zidu iza učiteljskog stola bile su dvije velike ploče. U školu su svaki dana dolazila četiri razreda. Dopodne dva i popodne dva. Nastava je bila kombinirana – prvi i treći razred, a poslije drug i četvrti razred. U učionici su dva reda drvenih klupa sa stolovima od jelovine.

Na stolu su dvije tintarnice s bočicama za tintu. U klupi su sjedila po četiri đaka. Pod u učionici bio je od jelovine. Veliki prozori samo s južne strane. Između prozora na zidu visjele su velike slike i zemljopisne karte. U učionici je bila velika gusana peć na drva, koja nas je grijala za hladnih zimskih dana. Školska zgrada nije imala struju, vodu ni sanitarni čvor. Na zapadnom dijelu dvorišta, u ograđenom prostoru je štala, drvarnica i drveni WC. Iza WC-a je rupa-đubrište i rov za uriniranje. S istočne strane su druga vrata, ulaz na kat, gdje je stan gospodina učitelja. Penjalo se uz drvene stepenice. Na katu je bila čitaonica i kartoteka. Učitelj je na katu u stanu imao radio aparat. Tamo su ponekad naši seljani išli slušati radio da čuju što se događa u državi i svijetu. U to vrijeme bila je to čudna stvarčica.

Putovi do škole bili su puteljci za pješake i stoku (kozji putovi). U školu u Mandino Selo išli su đaci iz šest sela i to iz Borčana, Kongore, Lipe, Mandina Sela, Rašćana i Srđana. Đaci su uglavnom bili dječaci. U prvi razred kojeg sam pohađao išla je samo jedna djevojčica – kćer Luke Bilanovića, duvanjskoga seoskog bogataša. Moje dvije starije sestre također nisu išle u školu. Pomagale su u kući i čuvale stoku. Ženska populacija bila je zapostavljena što se tiče obrazovanja

(nastavlja se)

Izvor: Skupina autora: Sto godina osnovne škole u Mandinu Selu, Zagreb – Mandino Selo, 2010.

Odgovori