NAŠA OGNJIŠTA: Narodu je mjesto pod stijegom

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Uvijek: tvoj te narod kruni

Tvoj te narod izdaje

Opet moraš ga voljeti

Moraš ga voditi

Za njeg’ se moliti

Zbog njeg’ se boriti

Pod stijeg ga vratiti

(narodu je mjesto pod stijegom)

Ti koji si prvi

Stijeg na brijeg razvio

Ne smiješ s brijega silaziti

(ukopaj se na brijegu)

A kad se vjetri umire

Moraš dahtati, dahtati

Dahom ga pokretati

Ne dati mu da miruje

Nek’ vijori

I narod pod stijeg okupljen

Samo zagrli

I očevom rukom podragaj po kosi

Ilija Smiljanić: Poniranja, 2019.