NAŠA OGNJIŠTA I NAŠA BAŠTINA: Kiša

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Ova se kiša ne može platiti

Rodna je, sveta je

Bez vjetra

Duga je – dugu mogla bi donijeti

 

Da trava nova potjera

Staru proraste, nadjača

Da se trava opomenu

Da se povrate u život – sebi se vrate

(ljudi kad će se sebi vratiti

Kad će se prorasti

Sebe kad će najačati)???

 

(da nas iz mrtvih vrate

Da nas ožive

Da nas se spomenu)

 

Da isklasaju

Njišu se, povijaju

Junacima našim priče pričaju

 

Izvor: Ilija Smiljanić: Zamka vremena, 2018.