NAŠA OGNJIŠTA I NAŠA BAŠTINA: Stećak

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 1


I stećci su svojom veličinom, stamenošću i trajnošću dozivali legendu i katkad je pretakali u lirski iskaz. Sljedeći se stihovi vežu uz poznati stećak pod selom Lipom, na mjesnom groblju, koji se ističe svojom ljepotom i veličinom:


Vukla sestra Marta
za svog brata Marka,
miseca veljače,
priko brda Svinjače.
Vuklo ga je sto volova,
izilo se sto ovnova!
 
Izvor: Marko Kovačević: „Polje i ponornica“, 2013.
Foto: Miro Šumanović