NAJAVA: Danas sastanak na temu parcelizacije groblja

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Pozivamo sve one koji imaju grobnice na groblju u Mandinu Selu na sastanak na kojemu ćemo raspraviti o planu parcelizacije i izgradnje grobnica u novome dijelu groblja. Interes za izgradnju novih grobnica je velik i nužno je usvojiti plan kako bi zainteresirani, a ima ih dosta, mogli pristupiti njihovoj izgradnji. Podsjećamo samo kako izgradnji grobnice mogu pristupiti samo oni koji su izmirili sve dosadašnje financijske obveze.

Na sastanku će biti izloženo i financijsko-analitičko izvješće o dosadašnjim aktivnostima, provedenima u ovoj godini (od zadnjeg održanog sastanka ovoga oblika, 3. siječnja). Naravno, razgovarat ćemo i o svemu ostalome što se pokaže važnim za raspraviti i usvojiti.

Sastanak će biti održan na groblju, pored kapelice, u utorak, 16. kolovoza 2022. u 18 sati.

Molimo vas, neka bude nazočan barem jedan član svakoga kućanstva, zbog važnosti odluka koje će se donijeti a dugoročno se tiču svih nas.

MZ Mandino Selo