NAJAVA: Ilija Krišto 9. prosinca brani svoju doktorsku disertaciju

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru oglasio je poziv za obranu doktorske disertacije s naslovom Psihosocijalne odrednice elektroničkog nasilja među studentima Sveučilišta u Mostaru, asistenta na Studiju socijalnoga rada ovoga fakulteta i aktualnoga ravnatelja tomislavgradskoga Centra za socijalnu skrb Ilije Krište, iz Eminova Sela.

Obrana će se održati 9. prosinca ove godine na spomenutom fakultetu, s početkom u 11 sati. Kako je i uobičajeno, pristup obrani je slobodan i ako budete u prilici budite navedenoga dana na Filozofskom fakultetu u Mostaru, navratite do učionice br. 27, jer imat ćete sigurno što čuti.

Ilija ne samo da odlično poznaje ovo znanstveno područje, nego uistinu i živi svoj (životni) poziv socijalnoga radnika i zbog toga mu već sada upućujemo iskrene čestitke na uspjehu. Ovu akademsku titulu je odavno zaslužio.