MARIJA VUKADIN PRVOSTUPNICA PEDAGOGIJE

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Nakon uspješne obrane diplomskoga rada danas je titulu prvostupnice pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru stekla Marija Vukadin iz Mandina Sela, Ivankina i Tomina kći.

Tema njenoga rada bila je “Preporuke za učinkovitiju i uspješniju komunikaciju sa djecom s poteškoćama u razvoju”, a rad je obranjen pred stručnim povjerenstvom kojega su činili prof. dr. sc. Sonja Kovačević i viši asistent Ivana Vasilj.

Mariji čestitamo na uspjehu i želimo puno uspjeha i u nastavku diplomskoga studija.