KRATKI PODSJETNIK: Župa Kongora ove godine proslavlja prvo stoljeće svoga postojanja

objavljeno u: USUSRET JUBILEJU | 0

Prije nepunih 100 godina osnovana je župa Presvetoga Srca Isusova u Kongori. Točnije, 21. rujna 1917. godine biskup Alojzije Mišić iz Mostara piše slijedeći tekst fra Lazaru Čolaku, prvom župniku župe Kongora:

Poštovani otac fra Lazar Čolak, župnik Kongora,

Iz razloga nužde da se olakša toli duhovnicima fizički napori kano i pravovjernicima pristup gledom na duhov. pastorizaciju, župu Seonica podijelili smo na dvoje i to Kongora – Seonica.

Sporazumno sa preč. franj. prov. starješinstvom na tu novu župu Kongora naimenovali smo Vas. Novoj župi Kongora prema odluci S. Stolice exit. jula 1889. Br. 20035/14 (?) pripadaju sela Kongora, Borčani, Mandino Selo, Lipa i Srgjani.

Tim ukazom osnovana je župa Kongora. Ona dakle postoji od 21. rujna 1917.

Izvor: Robert Jolić: Župa Kogora, 1993.