KARLO PAPIĆ: Zmijsko vrijeme

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Je li vrijeme silasku s Križa

Slava tebi raspeti Kriste

Judina himba pričepila Zemlju

Odjeća pod Križem. Alea iacta est.

 

Mea culpa, mea maxima culpa

Adam se nije pokajao

Jabuka još cvate

Zmija se pritajila u Vrtu.

 

Žedna je Zemlja Abelove krvi

Evo Jaganjca Božjega

Osušene Kapi na oltaru

Blago zvanima na Gozbu.

 

Pilat je himbom oprao ruke

Grijehom teče mutan Jordan

Šimun Cirenac na kraju snage

Eoli, Eoli,  lama sabahtani?

 

Mi smo na početku grijeha

Strahovita je akustika neba

Sancta Maria Mater Dei

Ora pro nobis pectoribus.

 

Karlo Papić