KARLO PAPIĆ: Preobraženje na Libu

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Izveo si narod Gospodine

Što si ga bio prognao

Sina Zemlji poslao

u Djevici začeta

Četrdeset godina

Sumnje u pustinji

Četrdeset dana

Molitve i napasti

 

Četrnaest je stoljeća

Četrnaest mučnih postaja

A svaka je Tajna

Euharistije i Križa

 

Večeras ću ćutiti

Kad bih mogao oćutiti

Kad bih mogao naslutiti

Tajnu Božjeg naroda

 

Večeras ću šaptati

Tišinu u tišini

Šapnuti tišini

S vjetrom moliti

 

Na brdu u osami

Milošću Božjom

Tajnu taknuti

U noći. Na Libu

 

U zoru Zoru vidjeti

(Zora je Djevica)

U Tajni Preobraženja

Dan je u Kaležu od oblaka

Hostija je Sveto Tijelo Svjetlosti

 

Vodi Gospodine

Narod moj. Učini

Da ne zaboravi  trpiti

Da ne zaboravi moliti

 

Dovedi narod svoj

Gospodine

Narod svjetlosti

 

Karlo Papić