JAVNI POZIV: Dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu  javnih priznanja općine Tomislavgrad

JAVNI POZIV: Dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja općine Tomislavgrad

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine 

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOMISLAVGRAD

Povjerenstvo za javna priznanja

Broj: 01-2-697/18

Tomislavgrad, 15. 5. 2018.godine

 

 

Na temelju članka 7. Odluke o javnim priznanjima općine Tomislavgrad („Službeni glasnik općine Tomislavgrad“, broj: 4/99 i 9/08), Povjerenstvo za javna priznanja općine Tomislavgrad upućuje

 

 

 

J A V N I  P O Z I V

za dostavljanje prijedloga kandidata za dodjelu

javnih priznanja općine Tomislavgrad

 

 

  1. Općina Tomislavgrad dodjeljuje javna priznanja općine: Medaljon općine Tomislavgrad i  proglašenje počasnim građaninom općine Tomislavgrad.

 

2. Medaljon općine Tomislavgrad dodjeljuje se za iznimna postignuća za općinu Tomislavgrad na raznim područjima djelovanja, i to:

  • za životno djelo i
  • za iznimna postignuća fizičkim i pravnim osobama u proteklom razdoblju na području gospodarstva, kulture, športa, umjetnosti i drugih područja društvenog života u općini.

Počasnim građaninom općine Tomislavgrad može se proglasiti građanin BiH ili stranac koji je svojim djelovanjem i postupcima znatno pridonio promicanju, značaju i ugledu Tomislavgrada, ostvarenju i razvijanju međusobnih odnosa u Tomislavgradu i drugih općina, naroda i država, razvoju demokracije, mira u svijetu i općem napretku čovječanstva.

            Proglašenje počasnim građaninom je javno priznanje koje se iskazuje posebnom poveljom.

 

3. Dodjelu javnih priznanja mogu predložiti Povjerenstvu za javna priznanja uz obrazloženje i odgovarajuću dokumentaciju pojedinci i pravne osobe, kao i općinska tijela.

 

4. Potencijalni predlagatelji dostavljaju prijedloge kandidata za javna priznanja općine Tomislavgrad Povjerenstvu za javna priznanja u pisanom obliku koji treba sadržavati slijedeće:

  • podatke o podnositelju zahtjeva,
  • životopis fizičke osobe, odnosno temeljne podatke o pravnoj osobi i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje iznimnih postignuća, radi kojih se predlaže za dodjelu javnih priznanja,
  • odgovarajuću dokumentaciju.

 

Na zahtjev Povjerenstva za javna priznanja  predlagatelj je dužan naknadno dostaviti druge dopunske podatke i dokumentaciju.

Javno priznanje može biti dodijeljeno i posmrtno.

 

5. Povjerenstvo za javna priznanja ocjenjuje pristigle prijedloge i većinom glasova odlučuje o prijedlogu za dodjelu javnih priznanja kojeg upućuje Općinskom vijeću Tomislavgrad na konačno odlučivanje.

Dobitnici javnog priznanja proglašavaju se na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća povodom Dana općine Tomislavgrad.

 

  1. Rok za podnošenje prijedloga je do 1. lipnja 2018. godine.

    Prijedlozi uz obrazloženje i  s potrebitom dokumentacijom 

    podnose se na adresu:

    Općinsko vijeće Tomislavgrad

    Povjerenstvo za javna priznanja

    Ul. M.Tomića b.b.

    80240 Tomislavgrad.

 

 

 

POVJERENSTVO ZA JAVNA PRIZNANJA