JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA TIJELA UPRAVLJANJA USTANOVA I OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ OPĆINA TOMISLAVGRAD

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Raspisuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih vijeća ustanova i školskih odbora osnovnih škola kojima je osnivač Općinsko vijeće Tomislavgrad, a koji se imenuju iz reda osnivača :

1. Upravno vijeće J.U. Starački dom Tomislavgrad – 3 (tri) člana,
2. Upravno vijeće J.U. Gradska športska dvorana Tomislavgrad – 3 (tri) člana,
3. Upravno vijeće J.U. Kulturno-informativni centar Tomislavgrad – 3 (tri) člana,
4. Upravno vijeće J.U. Centar za ogoj i obrazovanje djece i mladeži s poteškoćama u razvoju “Nova nada” Kovači, Tomislavgrad- 3 (tri) člana
5. Školski odbor Osnovne glazbene škole Tomislavgrad – 2 (dva) člana,
6. Školski odbor O.Š. Stjepan Radić Prisoje – 2 (dva) člana.

Imenovanje na oglašene pozicije vrši se na period od 4 (četiri) godine.

Prijave uz potrebne dokaze potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Službenim novinama Federacije BiH, na adresu: OPĆINA TOMISLAVGRAD, Mijata Tomića 108, 80240 Tomislavgrad, s naznakom: „PRIJAVA ZA UPRAVNO VIJEĆE/ŠKOLSKI OBOR” -NE OTVARAJ.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Javni oglas se nalazi u privitku.

Javni oglas.Upravna vijeća -školski odbori , općina Tomislavgrad 2019

Izvor: Općina Tomislavgrad