IZ ARHIVA NAŠIH OGNJIŠTA: rujan – listopad 1973., god III., broj 5 (17), str. 13

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA | 0

MLADA MISA U KONGORI  

Na 29. srpnja u Kongoru se sleglo mnoštvo puka ne samo iz te župe nego i iz čitave Duvanjske krajine. Računa se da se našlo na oku­pu 4.000 duša na mladoj misi franjevca Josipa Jolića – Jole, suradnika i velikog prijatelja našeg lista. Misa je slavljena pod otvorenim nebom jer to­liko mnoštvo vjernika nije moglo stati u nekoliko crkava veličine kongorske župske crkve. 

Prije početka mise izmijenilo se mnogo dje­ce raznog spola i uzrasta, većinom mladomisnikove rodbine, da u recitacijama i kratkim govorima pozdrave mladomisnika i zažele mu sreću na novom putu. Sve je bilo dobro orga­nizirano i odvijalo se planski i brzo te nikom nije bilo dosadno. 

Na misi je propovijedao provincijal hercego­vačkih franjevaca dr. fra Rufin Šilić koji je ne­davno ponovno izabran za provincijala nakon što je šest godina obnašao tu službu. Njego­vu propovijed vjernici su pažljivo saslušali. 

Poslije misnog slavlja priređen je pred žup­skim stanom banket za gotovo čitavu župu i mnoge uzvanike sa strane. Na banketu su se redale zdravice jedna za drugom. 

Među gostima sa strane mogli su se vidje­ti bivši župnici Kongore: fra Ivan Boras, fra Eugen Tomić, fra Leo Radišić. Iz Duvanjskog samostana stigli su skoro svi  fratri. 

Poslije banketa narod je još dugo ostao okupljen oko svog mladomisnika u vedrom du­hovnom veselju.

P.  L.

Potpis pod sliku:

Deset svećenika rodom iz Kongore i bivših kongorskih župnika (fra Josip Jolić Jole – u drugom redu prvi lijevo)