IVA VUKADIN DIPLOMIRALA SOCIOLOGIJU NA HKS-u

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Na Hrvatskome katoličkome sveučilištu u Zagrebu titulu prvostupnice sociologije stekla je Iva Vukadin, najmlađi kći Perkina i Mirina, iz Mandina Sela.

Ivi upućujemo iskrene čestitke uz želju da nakon tri godine dodiplomskoga studija, nastavi ovako uspješno i u drugom ciklusu svoga, sada već diplomskoga studija.