INICIJATIVA ZASTUPNIKA HNP-a U PARLAMENTU F BiH ANTE BAKOVIĆA I PETRA GALIĆA ZA REKONSTRUKCIJU MAGISTRALNIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE TOMISLAVGRAD

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Na jučerašnjoj sjednici Parlamenta Federacije BiH, na inicijativu dvojice zastupnika Hrvatskog nacionalnog pomaka (HNP) Ante Bakovića i Petra Galića usvojen je Zaključak kojim se obvezuju JP Ceste Federacije BiH da Srednjoročnim planom rekonstrukcije magistralnih cesta 2020-2023., uključe i četiri dijela magistralnih cesta na području općine Tomislavgrad.

Hrvatski nacionalni pomak