HAJDUČKA DRUŽINA MIJATA TOMIĆA NA “STOLAČKOJ TARČI”

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Na četvrtom srednjovjekovni sajam Stolačka tarča, koji se održava dva dana (18. i 19. svibnja), na starom Vidoškom gradu iznad Stoca, sudjeluje i sedam pripadnika Hajdučke družine Mijata Tomića iz Tomislavgrada.

Stolačka tarča je inače prvi srednjovjekovni sajam u BiH, a domaćini su Vitezovi herceg Stjepana Kosače iz Stoca.

Tarča je naziv za jednu vrstu štita, obično kvadratnoga ili pravokutnoga oblika, koji se javlja u Europi već od XIII. stoljeća. Jedan su od najčešćih motiva ornamentike stećaka s područja Hercegovine, pa se tako nalaze i na više stećaka stolačkih nekropola.