FRA ROBERT JOLIĆ: Stećci na planini Ljubuši

objavljeno u: NAŠA OGNJIŠTA I BAŠTINA | 0

Koliko mi je poznato, do sada se nitko nije ozbiljnije bavio istraživanjem stećaka na planini Ljubuši iznad Duvanjskoga polja. Arheološki leksikon BiH samo uzgred spominje dvije nekropole na Ljubuši: Bunari i Trebiševo. Leksikon daje točnu vijest o smještaju obiju nekropola kao i o broju stećaka na njima. Navodi također neke ukrase na stećcima u Trebiševu, ali nepotpuno, dok za nekropolu na Bunarima netočno navodi kako na stećcima nema nikakva uresa (Robert Jolić).

Članak smo pronašli na https://www.nasabastina.com/digitalna-knjiznica-tg i možete ga pročitajte ovdje:

Stećci-na-planini-Ljubuši