DUVANJSKI POJMOVNIK: Studeno

objavljeno u: DUVANJSKI POJMOVNIK | 0

Hladno, hladnije, najhladnije… Studeno. Ovaj četvrti stupanj komparacije pridjeva hladno semantički je poznat na cijelom hrvatskom govornom prostoru, ali u zbilji postoji samo u Duvnu i na Kupresu. Svugdje može biti hladno, ali jedino u Duvnu i na Kupresu može biti studeno.

Oni koji u nazivlju mjeseci koriste termin novembar kad dođu oko 20.11. na Kupres odmah shvate da je to, i zašto je to, zapravo studeni. I zapamte to za cijeli život.

A kako izgleda studen u Duvnu najbolje je, kako kaže urbana legenda, opisao jedan pučkoškolac u Crvenicama kojemu je u pisanju zadaće na temu Duvanjska zima pomagao did Petar. Domaća zadaća iz Crvenica glasila je otprilike ovako: Žest izvrcava… Vitar gonja lepušinu po guvnu. Pivac stoji na jednoj nogi. A majke ti mile, je i studeno!  

Tekst: T.M. (2016.)