DUVANJSKA PREZIMENA: Šijići

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Za pripadnike roda Šijića, koji žive u zaselku Dučići sela Prisoja, M. Petrić 1961. godine zapisao je samo ovo: “ne znaju odakle su porijeklom”.

Možda su postali od starog duvanjskog roda Radoša, čija je matica u Seonici, gdje je u matici vjenčanih stare župe Seonice 16. studenog 1892. godine upisana ženidba Andrije Letice- Vučina Marijana iz Mrkodola i Jake rođene Petrović sa Domom kćeri Frane Radoša-Kolakušića iz Seonice i njegove žene Jele rođene Radoš-Šijić, također iz Seonice.

U maticama krštenih stare župe Grabovice Šijići se javljaju prvi put 28. siječnja 1887. godine, kad je upisano rođenje Stanka sina Jure Šijića i majke Danice rođene Drmić.

Na žalost, upravo kad su dovršavani poslovi na ovoj knjizi saznao sam da Šijića više nema na duvanjskom području. Na žalost, sve je više ovakvih nestanaka i prestanaka u krajevima naseljenim Hrvatima, pogotovo u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.