DUVANJSKA PREZIMENA: Mladine

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Mladine danas na duvanjskom području žive u Stipanićima (5 obitelji, 23 člana).

U osnovi prezimena je pridjev mlad, od kojeg su izvedena osobna imena Mladen i Mladina, kao i imenica mladina (sačuvana u slovenskom jeziku), što znači mladost, omladina, mladež.

U Stipaniće su se Mladine doselile s livanjskog područja gdje i danas žive u Gornjem Žabljaku (sebe smatraju podrijetlom iz Dalmacije) i Vidošima, u koje su stigli iz Bilog Polja, sela na livanjskoj strani Buškog blata.

Nema ih u biskupskim popisima bosanskohercegovačkih Hrvata katolika u 18. stoljeću.

Spominju se na otoku Braču kao Mladinići, ali i kao plemićka i kao pučka obitelj. Mladinić je kasnije talijanizirano u Mladineo; nasljednici su stare izumrle obitelji Prodi, nalaze se u pučiškim i postirskim župskim knjigama od 1574. godine, odnosno od 1622. Antun Mladineo, koji se naziva “ambasciatore Comm. Brachiae, gradi 1607. crkvu Svetog Roka u Pučišćima i nad njom dobiva pravo patronata, a njegov je sin Juraj bio soprakomit bračke galije.”] U 18. stoljeću izumiru a “njihova imanja i patronatsko pravo nasljeđuje obitelj Zupaneo (Zupanei alias Zupanich).

Podrijetlom su iz Bosne i u Duvnu se spominju kao Xupanovich de Xupanaz. U pučiškim župskim knjigama nalazimo ih od početka matice 1568., i to kao Županiće; međutim 1851. latinizirali su svoj patronimik u Zuppaneo.

Kao bračka pučka obitelj Mladinići se spominju u Bolu 1574. i 1625. godine. I danas na Braču žive njihovi potomci.

 

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.