DUVANJSKA PREZIMENA: Kutleše

DUVANJSKA PREZIMENA: Kutleše

objavljeno u: DUVANJSKA PREZIMENA | 0

Danas na duvanjskom području Kutleše žive u Prisoju, zatim Stipanićima (6 obitelji, 32 člana) i Tomislavgradu (4, 17).

U osnovi prezimena je imenica kuta(l), što znači drvena posuda s drškom, a kutle znači izrađivač tih posuda.

“Kutlešići, što su kasnije svoje prezime krstili u Kutleša, Kutle, nastali su od Anića (iz Grabove Drage pokraj Širokog Briga – op.A.I.) o čemu svjedoči vjerodostojan dokument, koji je pribavio i pohranio pok. fra Silvestar Kutleša iz Vinjana u Arhivu Odbora za narodni život i običaj Hrvatske akademije u Zagrebu (sign. 246), a objavljen je u “Kršnom zavičaju” broj 22, godine 1989. te ga zainteresirani mogu naći i pročitati”.

Već je 1741/42. godine biskup fra Pavo Dragićević zabilježio S-članu obitelj Joze Kutleše, dok su Kutlešići zabilježeni u Jarama pokraj Širokog Briga (l l-člana obitelj Jure Kutlešića) i u Alibegovcima pokraj Teslića (6-člano domaćinstvo Ivana Kutlešića).

Godine 1768. biskup fra Marijan Bogdanovićč bilježi isključivo Kutlešiće: u Grabovici 22-članu obitelj Petra Kutlešića; u Podhumu pokraj Livna dvije obitelji: Jozina i Jurina sa 7 odnosno 5 članova; u Jarama 7-člano domaćinstvo Ante Kutlešića; u Alibegovcima 8-člano kućanstvo Petra Kutlešića.

Starije spomene Kutlešića nalazimo u Imotskoj krajini, gdje su pripadnici tog roda doselili nakon njegovog oslobođenja od Turaka. Godine 1725. 7-člana obitelj Ivana Kutleše dobiva od mletačkih vlasti 14 kanapa zemljišta u Cisti’, a njegov imenjak i prezimenjak iz Vinjana koji ima 8-člano domaćinstvo, dobiva 16 kanapa zemlje.

Danas u Imotskoj krajini Kutleše žive u Vinjanima, ponajviše u zaselku Kutleše; u Cetinskoj krajini u Ugljanima, Vedrinama i Jabuci; nekadašnje su se Kutleše na širokobriškorn području opredijelile za prezime Kutle i sa njim danas žive u Jarama, Mokrom i Pribinovićima.

Kutleše se u maticama stare župe Grabovice prvi put pojavljuju 18. ožujka 1831. godine, kada je upisana smrt Ante Kutleše sina Jozinog. U maticama krštenih iste župe javljaju se prisojske Kutleše, 3. svibnja 1830. godine, kad je ubilježeno rođenje Ruže kćeri Nikole Kutleše i majke Ružerođene Ćurić.

 

Izvor: Ante Ivanković: Duvanjska prezimena, 2001.