BORČANCI NA OKLANICI U RANO PROLJEĆE 1994.

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Pisali smo o Kongoranima na koti Oklanici u zimu 1993./94. god. A gdje su Kongorani, tu su i Borčanci. Uvijek zajedno i uvijek na istoj (pravoj) strani.

Na ovoj fotografiji koja je nastala u rano proljeće 1994. god. također na Oklanici, položaj 5 (petica), vidimo tri hrabra Borčanca, pripadnike Treće satnije Prve bojne Brigade kralja Tomislava, a to su:

                  Jozo Knežević (zadnji na slici)

                   Ćikeša Čolina (u sredini, s počasnim «ušima) i

                   Frano Krištić (u ležećem položaju, prvi na slici).

Kako god bilo teško u to vrijeme, danas je lijepo prisjetiti se tih slavnih i ponosnih trenutaka jedne duvanjske mladosti.

Tekst: T.M.

Foto: Ćikeša Čolina