A, GDJE JE ZIMA?

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Gdje se skrila, gdje li zastala, kamo je nestala ta zvjerka hladna?

Mnogi kažu da su je visoki dimnjaci i staklenički plinovi potjerali van Zemlje; i da sada oko polova obigrava jugovina i tanji im ledenu koru.

Sputan u nevjerici, jedino vidim da se ove sezone obukla u svijetlu haljinu s bedževima – pupom i cvijetom.

Što li će učiniti kad se u posljednjem hropcu javi (?); bojim se i pomisliti…!

Bježim van, na sunce.

 

Ante Šarac