POSJETILI SMO DŽAMIJU U DILAVERIMA

objavljeno u: NOVOSTI | 0

Nakon rušenja stare džamije (zbog dotrajalosti), u Mandinu Selu, u Dilaverima je ovoga ljeta započela izgradnja nove džamije sa 28-metarskim minaretom i ostalim potrebitim sadržajima (mrtvačnica, stan za vjerskog službenika). Uz same vjernike izgradnja je financirana ponajviše sredstvima Crvenog polumjeseca … pročitajte više