ZNANSTVENI RAD: Izvor – špilja Ričina u Buškome jezeru. Prvi tragovi paleolitika na području zapadne Hercegovine

objavljeno u: NOVOSTI | 0

DARIO VUJEVIĆ Odjel za arheologiju, Sveučilište u Zadru Obala kralja Petra Krešimira IV/2 HR–23000 Zadar dario.vujevic@gmail.com STIPAN DILBER Franjevački muzej Tomislavgrad Trg Fra Mije Čuića 2 BA–80240 Tomislavgrad Bosna i Hercegovina sdilber84@gmail.com   Izvor – špilja Ričina nalazi se na … pročitajte više