S VRHA GRUDE: O životu (3)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Život je pozornica na kojoj najčešće nastupaju cirku­santi. Život nas često šamara da se spustimo na zemlju. Nažalost, život je češće životarenje negoli sam život. Sretno ćemo živjeti kada prihvatimo život kakav jest. Čovjek se nikada ne treba umoriti da … pročitajte više

POLJE I PONORNICA: Duvanjski govor (zaključak)

objavljeno u: POLJE I PONORNICA | 0

Dakle, s povijesno-jezičnoga i komparatističkoga gledišta, duvanjski je govor jedan od brojnih idioma štokavskoga dijasistema, preciznije rečeno, on je mjesni idiom ikavskošćakavskih govora, blizak livanjskomu, ramskomu, bekijskomu, imotskomu i sinjskom govoru. Sa sociolingvističkoga gledišta duvanjski je govor stoljećima bio jezik … pročitajte više