S VRHA GRUDE: O zahvalnosti (2)

objavljeno u: S VRHA GRUDE | 0

Ljudski bi bilo lijepo da se prema dobročinitelju odnosimo s poštovanjem, a ne kao dužnici. Tko nije zahvalan drugomu, taj ne poštuje sebe. „A, gdje je ostalih devet?“ Znači, ni nakon dvije tisu­će godina, postotak zahvalnih nije se povećao!   … pročitajte više